Rehberlik

MESLEK SEÇİMİ

Çocukluktan itibaren bize sorulan ve bizimde kendimize sorduğumuz en önemli sorulardan birisi; hangi mesleği seçeceksin? sorusudur. Bu soruyu  “hangi işler bana uygun? ve hangi mesleği seçersem mutlu olurum? Şeklinde kendimize defalarca sormuşuzdur. Meslek seçimimizi bu sorulara verdiğimiz cevaplar şekillendirmektedir.

Meslek seçimi bireylerin hayatları boyunca verdiği en önemli birkaç karardan biridir. Ancak bu kararlar gerçekte bir anda verilen kararlar olmayıp, yaşam boyu almış olduğumuz eğitimler, büyüdüğümüz aile, ait olduğumuz sosyo-ekonomik sınıf, bu sınıfın bize sağladığı ya da sınırlandırdığı imkânlar, içinde bulunduğumuz ülkenin, hatta bölgenin ekonomik durumu ve politik yapısından da etkilenir.

Yaş ilerledikçe ve meslek hayatı yaklaştıkça sorular çoğalmakta ve cevaplarlar zorlaşmaktadır. Bu nedenle Psikolojik danışmanlar, mesleki rehberlik çalışmaları yaparken bir yandan bireyin kişisel özelliklerini, diğer yandan ülkenin üniversite seçme sistemini, üniversitelerin eğitim sistemlerini ve işgücü piyasasının yapısı ve koşullarını hesaba katmak zorundadırlar.

MESLEK SEÇİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR

  • Günümüzün büyük bir bölümü iş ortamında geçmektedir.
  • Bireyin seçtiği meslek; gelecekteki yaşam standardını, tarzını ve sosyal yaşantılarını belirleyici bir rol oynamaktadır.
  • Mesleğe adım attıktan sonraki yaşam, genellikle seçilen meslek çevresinde gelişir.
  • İleriki dönemlerde meslek ya da iş  değiştirme  şansımız  olsa bile, ülkemiz  koşulları, bireysel kabullenmişlik  ya da  riski göze alamama gibi nedenlerle iş değiştirme alternatifini kullanan kişi sayısı oldukça azdır. ,

Mesleki Rehberlikte, öğrencilerin ilgi ve yetenekler gibi konularda kendilerini tanımalarına, eğitim sistemini öğrenmelerine, meslekler hakkında bilgi edinmelerine, karar verme aşamasında yardımcı olmak amaçlanır. Kariyer basamaklarının başında olan öğrencilerimize, onları yönlendiren aile-öğretmen ve sosyal çevrelerine gereken yardımı sağlayabilmek mesleki rehberlik kavramının önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak, meslek seçiminde öğrencilerinizi, aile ve öğretmenleri desteklerken sizlere yardımcı olabilmek amacıyla bu sayfayı hazırladık.

Tanımlar

İŞ: Belli bir iş yerinde sürdürülen benzer etkinlikler grubudur. Bir kimsenin mesleği olabilir ama işi olmayabilir.

MESLEK: Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, kuralları toplumca belirlenmiş ve belli bir eğitimle kazanılan sistemli etkinlikler bütünüdür.

MESLEK SEÇİMİ: Bireyin kendine açık meslekleri çeşitli yönleri ile değerlendirip istenilir yönleri çok, istenmeyen yönleri az olan bir mesleğe karar vermesidir (Kuzgun 1982.s.2)

KARİYER: Kariyer meslek seçimi, mesleğe hazırlık, meslek icrasını ve meslek sonrası emekliliği de kapsayan bir süreçtir

İLGİ: Kendisine bir ödül vaat edilmediği halde kişi kendiliğinden bazı etkinliklere girişiyor ve bundan doyum sağlıyorsa bu kişinin o etkinliklere karşı ilgisi olduğu söylenebilir.

 YETENEK: Öğrenme gücü belli bir eğitimden yararlanabilme gücüdür. Yetenek; kalıtımla getirilen gizilgücün eğitim ve çevre etkisi ile geliştirilmiş kısmını ifade eder.

MESLEKİ DEĞER: Meslek faaliyetlerinin sonunda beklenen doyumdur. (Para, ün, yeteneklerini geliştirebilme, başkalarına yardım edebilme v.s).

KAYNAK: ÇANKAYA RAM http://cankayaram.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/06/06/119806/icerikler/kariyer-planlama-ve-mesleki-rehberlik_3113196.html?CHK=46ba7d1cdb48f86bd383624ac8249660